Lærere i hardt vær

For hvem/målgruppe:

Lærere, foreldrerepresentanter, inspektører og ledere i skolen.

 

Kursets formål:

Kurset har som formål dels å gjøre læreren og skolelederen trygg i forhold til de formelle sider i samarbeidet med elev og foreldre, dyktiggjøre den enkelte i kommunikasjonen med foreldrene og til slutt takle det å stå under hardt press uten at det ødelegger helsa.

 

Kursinnhold

Foreldres oppmerksomhet om skolen og den enkelte lærer har aldri vært større enn i dag. Elevenes resultater blir vurdert av foreldre som sitter med en helt annen kompetanse i dag enn for noen år tilbake. I noen tilfeller kan foreldrenes krav til skolen, eller ambisjoner på vegne av barnet, føre til et opplevd misforhold mellom forventninger og faktiske skoleresultater.

Resultatet blir for ofte kritikk av skole og lærere, som for ofte resulterer i lærere som sliter seg helt ut og blir
sykmeldte.

  • Formelle krav som gjelder i samarbeidet mellom hjem og skole, og oppfølging av den enkelte elev.
  • Kommunikasjon, - teknikk og – metoder i møtet med krevende foreldre
  • Hvordan stå oppreist og bevare helsa når det stormer som verst. Metodikk for å ha en mest mulig normal hverdag og en god livskvalitet selv om kritikken er massiv og du begynner å tvile på deg selv.
    • Organisasjonsmessige tiltak for å ivareta den enkelte lærer
    • Individuelle tiltak hver enkelt kan benytte seg av

Kurset består av en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og refleksjon, og bygger på dokumenterte metoder.