Kurs og opplæring

Jeg har hvert år kurs i de fleste fylker i landet, og får alltid svært gode tilbakemeldinger. De fleste kundene er offentlige, som kommuner og fylkeskommuner, men også private bedrifter.

Kursene blir alltid tilrettelagt til de spesielle behov den enkelte virksomheten har. For å sikre god læring legges det til rette for at virksomhetene selv kan videreføre sin interne kompetanseoppbyggingen ved hjelp av øvelser og sjekklister som gjennomgås under kurset. Kursdeltakerne får fyldig dokumentasjon fra kursene samt programforslag til egen oppfølging.

Kursene legges i de fleste tilfeller opp slik at deltakerne prøver ut det som kommer frem i plenumsforelesningene etter hver som kurset tar opp nye problemstillinger.

Skroll til toppen