Organisasjonsutvikling

Organisasjoner er komplekse systemer der det ofte er vanskelig å forstå sammenhengen mellom det som sies og gjøres av de enkelte medlemmene i organisasjonen og konsekvensene for organisasjonen. I mange tilfeller må vi forstå de prosessene som faktisk foregår, før vi kan sette i verk nye tiltak og utviklingsprosesser. En av arbeidsmåtene ved organisasjonsutvikling er å utvikle prosesskart over viktige «mekanismer» i organisasjonen som de fleste gir sin tilslutning til og som danner utgangspunkt
for endringsprosesser som det er et bredt eierskap til.

Med min bakgrunn som psykolog kan jeg innenfor organisasjonsutvikling tilby bistand innenfor bl.a. følgende områder:

  • arbeidsmiljøkartlegging
  • konflikthåndtering
  • rekruttering
  • teamutvikling

Ønsker du bistand innenfor andre områder, ta kontakt så kan vi sammen se på spesialtilpassede opplegg.

Skroll til toppen