Psykologisk behandling

I psykologisk behandling er det viktig å få hurtig hjelp, og at behandlingen skal være så effektiv og kortvarig som mulig. Den som søker psykologisk hjelp skal ikke behøve å vente mer enn 10 dager før behandlingen starter.

Som klient kan du selv velge hvilken behandlingsmetode du ønsker. Det vanligste er imidlertid at vi sammen drøfter hvilken eller hvilke psykologiske metoder som skal benyttes etter først å ha drøftet de utfordringene du ønsker hjelp med.

Varigheten av behandlingen varierer med de utfordringer den enkelte har. I de fleste tilfellene vil vi nå behandlingsmålet i løpet av inntil 10 – 12 timer.

All behandling er basert på psykologiske behandlingsmetoder som har vist seg effektive i forhold til de spesielle utfordringene den enkelte ønsker hjelp med.

Skroll til toppen